СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ОТЧЕТИ , ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ПЕРСОНАЛ

 Защо Парамаунт Сървисис: Ние вярваме че можем да Ви предоставим качествени счетоводни услуги на ниски цени с максимална ангажираност към Вашия бизнес.

 Обхвата на предлаганите счетоводни услуги, данъчно планиране (вкл. годишни декларации) и персонал включва:

Счетоводни услуги, отчети, данъчни декларации, персонал Изнесени счетоводни услуги:          
 • Главна книга;
 • Вземания;
 • Задължения;
 • Банкови сметки;
 • Движение по кредитни и дебитни карти;
 • Разплащателна ведомост заплати;
 • Трудови договори;
 • Всички регистрации и отчети, изисквани от местните власти (за България).


Финансово-счетоводна отчетност и анализ,    https://paramounts.bg/счетоводни-услуги/  

 • Паричен поток / Бюджетиране;
 • Финансови отчети и репортинг, необходим за фирмения мениджмънт;
 • Месечни, 3-месечни, годишни отчети и преглед на данни;
 • Финансови анализи;


Данъчно планиране, Годишни данъчни декларации,       https://paramounts.bg/регистрация-на-фирми/ 

 • Данъчни консултации;
 • Изготвят се данъчни декларации, съгласно данъчно законодателство и МСФО и НСС само за фирми данъчно задължени в България;

 

Вътреобщностни доставки, придобивания. Интрастат услуги / отчетност.

Когато вашата фирма достигне и премине установените прагове от НСИ за обмен на стоки в общноста, тя се задължава да изготвя и подава интрастат декларация по образец всеки месец по електронен път към НАП.


Обработка заплати и ТРЗ обслужване, https://paramounts.bg/персонал-и-заплати/

 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати;
 • Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл;
 • Изготвяне на трудови и граждански договори;
 • Регистрация, пререгистрация и прекратяване на трудови договори;
 • Обслужване bank on-line изплащане на заплати;
 • Представителство пред НАП при ревизии;
 • Изготвяне на анализ разходи персонал по отдели/кост центрове на български и английски език.

Счетоводство, Счетоводни услуги, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводно обслужване, Изготвяне на данъчни декларации. Персонал, осигуровки. Счетоводство , счетоводно приключване, . счетоводни услуги, , Счетоводство , счетоводна кантора, фирмено счетоводство. Персонал, осигуровки. Счетоводство на фирми, полезни връзки, счетоводни ресурси, цени на счетоводни услуги, пощенски кодове, телефонни кодове,счетоводни консултации. Персонал, заплати. Счетоводни и данъчни консултации, Счетоводна къща, Счетоводство , Персонал, заплати, осигуровки.Професионални счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване, абонаметно счетоводство и счетоводно обслужване за фирми. Персонал, заплати. . счетоводно обслужване на юридически и физически лица, Счетоводство . Персонал, заплати. Изготвяне и подаване на декларации, Регистриране на ЕООД, ООД, ЕТ, Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени, трудово-правни и осигурителни консултации. Персонал, осигуровки. Счетоводство, данъчна защита и комплексно счетоводно обслужване, Счетоводни услуги, одит на фирми, счетоводно обслужване, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Публикуване на годишни счетоводни отчети, данъчни консултации, Счетоводство , Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени. Персонал, осигуровки. Aбонамент за счетоводни услуги,обслужване,ТРЗ и личен състав, Годишно счетоводно приключване,бонус услуги, Качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги. Персонал, осигуровки. Счетоводно обслужване на юридически и физически лица, трудово-правни отношения, данъчни консултации, Счетоводни услуги,· Управление на човешките ресурси, финансови и счетоводни услуги, одит, данъчни консултации. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводство , бизнес консултиране, управленски консултации. Персонал, осигуровки, заплати.